A+ A A-

Nafrat

આશા ઓ મુર્ઝાયેલા ફુલ ની જેમ છે વિખેરાઈ,
લાગે છે જીન્દગી હવે છે સમેટાઈ !!

વિચાર્યુ હતુ આવુ થશે, તેવુ થશે પણ,
લાગે છે જીન્દગી હવે અંધકાર મા જશે લપેટાઈ !!

બુઝી ગયા છે દિપ પ્રેમ ના,
અંધકાર ફેલાયા છે બેવફા ના વિરહ ના !! 

જાણીતા થઈ ગયા અજાણ્યા,
રહિ નથી હવે કોઇ ને પણ માયા !!

હેરાન છુ હુ, પરેશાન છુ હુ,
આજ મૌત નથી તોહ શુ છે આ ??

નફરતો જ છે અહિ,
છે પ્રેમ ની કમી,
જીન્દગી છે કાંટા થી ભરેલી,
બસ હવે છે એ અશ્રુ ઓ મા વહેલી !!

કોણ જાણે શુ શોધી રહ્યો છુ હુ હવે,
કોણ જાણે ક્યા નિકળી પડયો છુ હુ હવે  ??

- હિતાર્થ